Οι λεπτομέρειες λογαριασμού

Παραστατικό
Πληροφορίες πελάτη
Πληροφορίες Χρέωσης

 
Η τιμή μας : 15,12 €
Προσδιορισμός μεταβολής τιμής:
( 12,19 € χωρίς ΦΠΑ )
Η τιμή μας : 2,67 €
Προσδιορισμός μεταβολής τιμής:
( 2,15 € χωρίς ΦΠΑ )
Η τιμή μας : 7,80 €
Προσδιορισμός μεταβολής τιμής:
( 6,29 € χωρίς ΦΠΑ )
Η τιμή μας : 14,26 €
Προσδιορισμός μεταβολής τιμής:
( 11,50 € χωρίς ΦΠΑ )
Designed by ABS